Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 23
Öğretim Görevlisi 7
Uzman 0
İdari Personel 7
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 973 167
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 973 167
Genel Toplam 1140