Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 3
Yardımcı Doçent 2
Araştırma Görevlisi 16
Öğretim Görevlisi 6
Uzman 0
İdari Personel 7
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 972 180
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 972 180
Genel Toplam 1152